ಯೋಜನೆ,ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ರ್ತ

 

ಈ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಇ-ಆಡಳಿತ, ದಸ್ತಾವೇಜೀಕರಣ, ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಚಾರ, ಇ-ಕಲಿಕೆ, ಕೆಎಸ್‍ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಎನ್, ಅಂತರ್ ಜಾಲ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ರ್ತ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ.