ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿ.

ಭಾವಚಿತ್ರ : 
ಪದನಾಮ: 
ಸಂಶೋಧನಾ ಸಲಹೆಗಾರರು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 
ಎಂ.ಎ( ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ), ಎಂ.ಫಿಲ್
ಪರಿಣಿತಿ/ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ: 
ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಸ್‍ಪಿಎಸ್‍ಎಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಇ – ಮೇಲ್: 
ravikumarb27[at]gmail[dot]com