ರಾಜೇಶ್ವರ ಹೆಚ್.ಎನ್.

ಭಾವಚಿತ್ರ : 
ಪದನಾಮ: 
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 
ಎಂ.ಕಾಂ.
ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆ: 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮ
ಪರಿಣಿತಿ/ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ: 
ಡಿಎಫ್‍ಐನಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಸ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣಾ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಇ – ಮೇಲ್: 
rajeswarhn[at]rediffmail[dot]com