ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು

-->
1. ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
2. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸದಸ್ಯರು
3. ಡಾ. ಕೆ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣನ್, ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ನವದೆಹಲಿ ಸದಸ್ಯರು
4. ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆತಸಂ, ಮೈಸೂರು ಸದಸ್ಯರು
5. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸದಸ್ಯರು
6. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆ&ಸಂ), ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸದಸ್ಯರು
7. ಆಯುಕ್ತರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸದಸ್ಯರು
8. ಆಯುಕ್ತರು, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸದಸ್ಯರು
9. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಆಸುಇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸದಸ್ಯರು
10. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿತ್ತೀಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು    ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಿಕಾರವಿದೆ:

  • ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನ-ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವುದು.
  • ಮಂಜೂರಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ/ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ ಬೋಧಕವರ್ಗದ ನೇಮಕಾತಿಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
  • ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು
  • ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳು, ತಜ್ಞರ ತಂಡ, ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.
  • ವಸತಿ ನಿಲಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.
  • ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಹೊಂದಲು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು.
  • ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು.
  • ತರಬೇತಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಆನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು
  • ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು.